فروشگاه اینترنتی ایرانی - حمله سایبری به بیش از 99 کشور با برنامه باج افزار (ransomware)

حمله سایبری به بیش از 99 کشور با برنامه باج افزار (ransomware)
حمله,سایبری,99,کشور,برنامه,باج,افزار,ransomware,
فروشگاه اینترنتی ایرانی
تی شرت محرم طرح یا اباعبدالله شال محرم طرح یا اباعبدالله